Saturday 11 July 2020

Time: 1.1 Indoor Beach (Volleyball / Soccer) 1.2 Indoor Beach (Volleyball / Soccer) 1.3 Indoor Beach (Volleyball / Soccer) 1.4a Warte- Liste1 1.4b Warte- Liste2 1.4c Interne Be- merkungen 1.5 Outdoor Beach- Volleyball vl 1.6 Outdoor Beach- Volleyball vr 1.7 Outdoor Beach- Volleyball hl 1.8 Outdoor Beach- Volleyball hr 1.9 Outdoor Beach- SoccerTime:
08:00                       08:00
08:30                       08:30
09:00                       09:00
09:30                       09:30
10:00                       10:00
10:30                       10:30
11:00                       11:00
11:30                       11:30
12:00                       12:00
12:30                       12:30
13:00                       13:00
13:30     gebucht                 13:30
14:00 gebucht gebucht  "                  14:00
14:30  "   "   "                  14:30
15:00  "   "   "          gebucht       15:00
15:30  "   "             "        15:30
16:00 gebucht gebucht gebucht          "  gebucht     16:00
16:30  "   "   "           "   "      16:30
17:00  "  gebucht                   17:00
17:30    "                    17:30
18:00    "                    18:00
18:30    "  gebucht                 18:30
19:00      "                  19:00
19:30                       19:30
20:00                       20:00
20:30                       20:30
21:00                       21:00
21:30                       21:30
22:00                       22:00
22:30                       22:30
23:00                       23:00
23:30                       23:30
geschlossen Beachsoccer / Beachhandball External Schicht bestätigt vorreserviert
Achtung Internal Event: Ende unbekannt